Welkom bij onze digitale open dag!

Omdat jullie nu niet naar onze open dag toe kunnen, brengen wij de open dag naar jullie!

Start hieronder met de opening van onze adjunct-directeur Karen en bewandel ons digitale schoolplein.

More Digitale tour

Omdat je nu niet zelf kunt rondlopen door het gebouw, nemen wij je mee in een digitale rondleiding en vertellen je alles wat je moet weten!

More Presentaties

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om de pabo te doen, zoals o.a. voltijd, deeltijd of naast je huidige baan in het onderwijs. Aan de hand van de toelichting bij een video kun je zien welke het beste bij jou past. Mocht je daarna nog meer info willen, stel ze in de chat of klik op de link onder de video voor meer info.

Voltijd

Heb jij een havo/vwo/mbo-4 diploma of ga je voor de 21+ toets en wil je weten hoe jij je ontwikkelt tijdens de 4-jarige voltijdopleiding? Docent Josanne en student Zee nemen je in vogelvlucht mee. Klik hieronder voor meer info.

Meer info over voltijd

Deeltijd 2 jaar & Zij-instroom

Heb jij een afgeronde hbo- of wo-bachelor? Dan neemt docent Remke je mee in het traject van de verkorte deeltijdopleiding. Klik hieronder voor meer info over de deeltijd en over zij-instroom.

Meer info over deeltijd Meer info over zij-instroom

LeveL Up

Heb jij een afgeronde MBO niveau 4-opleiding en ontwikkel je je stapsgewijs naar Educatief Professional of leraar in het basisonderwijs. Dan vertelt docent Mariska je alles over het traject om naast je werk in modules aan de slag te gaan. Klik hieronder voor meer info.

Meer info over level up

Deeltijd 4 jaar

Heb jij een Havo-, vwo-, of mbo-4 diploma, hbo-/wo-propedeuse, of heb je interesse in de 21+ toets? Luister dan snel naar Mariska die je alles vertelt over de deeltijd variant van onze opleiding. Klik hieronder voor meer info.

Meer info over deeltijd 4 jaar

Driejarige opleiding

Heb jij een vwo-diploma of jouw hbo-propedeuse, dan kun je het driejarige traject volgen. Docent Pim weet hier alles over. Klik hieronder voor meer info.

Meer informatie over driejarige opleiding

Muziek

Wil jij tijdens je opleiding je specialiseren in het vak muziek? Dan kan dat zeker! Docent Roeland en studente Fleur leggen je haarfijn uit hoe dat eruit ziet. Klik hieronder voor meer info.

Meer informatie over muziek

Traineeship ECHT onderwijs

Heb jij al een hbo of wo opleiding afgerond en wil je een versnelde lerarenopleiding doen? Laura en Daniël vertellen je meer over ons drie jaar durende zij-instroom traineeship samen met ECHT Onderwijs. Klik hieronder voor meer info.

Meer informatie over traineeship

Master Passend Meesterschap

Heb jij je lerarenopleiding afgerond, wil jij je verder ontwikkelen en meer van weten of een student persoonlijk spreken. Klik hieronder voor meer info en onze aankomende infomatiebijeenkomst.

Meer informatie over master

More Presentaties

Voltijd

Heb jij een havo/vwo/mbo-4 diploma of ga je voor de 21+ toets en wil je weten hoe jij je ontwikkelt tijdens de 4-jarige voltijdopleiding? Docent Josanne en student Zee nemen je in vogelvlucht mee. Klik hieronder voor meer info.

Meer info over voltijd

Deeltijd 2 jaar & Zij-instroom

Heb jij een afgeronde hbo- of wo-bachelor? Dan neemt docent Remke je mee in het traject van de verkorte deeltijdopleiding. Klik hieronder voor meer info over de deeltijd en over zij-instroom.

Meer info over deeltijd Meer info over zij-instroom

LeveL Up

Heb jij een afgeronde MBO niveau 4-opleiding en ontwikkel je je stapsgewijs naar Educatief Professional of leraar in het basisonderwijs. Dan vertelt docent Mariska je alles over het traject om naast je werk in modules aan de slag te gaan. Klik hieronder voor meer info.

Meer info over level up

Deeltijd 4 jaar

Heb jij een Havo-, vwo-, of mbo-4 diploma, hbo-/wo-propedeuse, of heb je interesse in de 21+ toets? Luister dan snel naar Mariska die je alles vertelt over de deeltijd variant van onze opleiding. Klik hieronder voor meer info.

Meer info over deeltijd 4 jaar

Driejarige opleiding

Heb jij een vwo-diploma of jouw hbo-propedeuse, dan kun je het driejarige traject volgen. Docent Pim weet hier alles over. Klik hieronder voor meer info.

Meer informatie over driejarige opleiding

Muziek

Wil jij tijdens je opleiding je specialiseren in het vak muziek? Dan kan dat zeker! Docent Roeland en studente Fleur leggen je haarfijn uit hoe dat eruit ziet. Klik hieronder voor meer info.

Meer informatie over muziek

Traineeship ECHT onderwijs

Heb jij al een hbo of wo opleiding afgerond en wil je een versnelde lerarenopleiding doen? Laura en Daniël vertellen je meer over ons drie jaar durende zij-instroom traineeship samen met ECHT Onderwijs. Klik hieronder voor meer info.

Meer informatie over traineeship

Master Passend Meesterschap

Heb jij je lerarenopleiding afgerond, wil jij je verder ontwikkelen en meer van weten of een student persoonlijk spreken. Klik hieronder voor meer info en onze aankomende infomatiebijeenkomst.

Meer informatie over master

Zin om te starten in september?

Inschrijven

More inspiratie

Adjunct-directeur Wouter van basisschool Paus Joannes vertelt over het werken in het basisonderwijs. Het mooiste wat er is!

Wouter van der Windt

Adjunct-Directeur

Basisschool Paus Joannes

Wouter van der Windt

Adjunct-Directeur

Basisschool Paus Joannes

More FAQ

Hoe ziet de stage er uit voor de vierjarige voltijdopleiding?

Je loopt vanaf het eerste tot en met het derde jaar ieder semester stage. Hierdoor maak je snelle verbindingen tussen theorie en de praktijk. Zo kan je real life alles wat je geleerd hebt op de werkvloer toepassen. En andersom. Wat je op je stage hebt geleerd, kun je ook weer inbrengen in de opleiding.

In het eerste semester van het eerste leerjaar begin je met drie oriëntatiestages. Hierdoor kun je direct ervaringen op doen op verschillende scholen en in diverse leeftijdsgroepen, van montessori tot jenaplan, van regulier tot sbo, van kleuters tot bovenbouw… alles is mogelijk!

Je loopt in groepjes van drie stage dus je hebt altijd medestudenten op je stageschool. De eerste school bezoek je drie weken twee dagen (maandag en dinsdag), daarna ben je nog twee keer een week op twee andere scholen.

Vanaf semester 2 ga je ieder semester stage lopen in een andere groep. Jebegint met de middenbouw (groep 4/5/6) bij stage 2. In die groep loop je stage op dinsdag en ben je twee keer een hele week in de groep.

Hoe ziet de stage er uit voor de driejarige voltijd opleiding?

Met een vwo-diploma of HBO Propedeuse op zak is het bij Thomas More Hogeschool mogelijk de voltijdopleiding pabo in drie jaar te doen! In dit driejarige traject worden onderdelen van het reguliere programma ingedikt en is zelfstudie een belangrijk onderdeel. Je loopt veel stage, namelijk 2 dagen per week op maandag en dinsdag. Daarnaast zijn er per semester ook 2 stageweken.Je begint je stage in semester 1 in de middenbouw (groep 4/5/6). Het tweede semester loop je stage in de bovenbouw (groep 7/8) of in de onderbouw (groep 1/2). Je mag zelf kiezen in welke bouw je stageloopt.

Hoe ziet de stage er uit voor de deeltijdopleiding?

Een belangrijk onderdeel van je opleiding tot leerkracht basisonderwijs vindt plaats in de praktijk. De theorie die op de opleiding aan bod komt, koppel je aan de praktijk bij je stage op de basisschool. Tijdens de opleiding loop je één dag in de week stage en in elk semester een volledige week. Je stagedag is in overleg met je stageschool op maandag, dinsdag of donderdag.

Vierjarige deeltijd

Je loopt elk semester 1 dag per week stage op een basisschool. In veel gevallen zal de basisschool ook al je werkomgeving zijn, bijvoorbeeld als onderwijsassistent. We vinden het belangrijk dat je verschillende scholen ziet. Vandaar de eis dat je per jaar 1 stage op je werkschool mag lopen, en de andere stage loopt je op een andere school (kan wel binnen hetzelfde bestuur zijn). Ook voor deze route geldt dat we diversiteit belangrijk vinden: verschillende scholen, in verschillende bouwen en met verschillende leeftijdsgroepen.

Het eerste semester loop je stage in de groepen 4 t/m 8, het tweede semester ook, maar dan in een andere groep en op een andere school. Heb je bijvoorbeeld het eerste semester in groep 5 stagegelopen, dan loop je het tweede semester stage in groep 4, 6/7/8.

Mag ik zelf een school uitkiezen of zelf een stageplaats regelen?

Nee, je wordt geplaatst door het stagebureau. Vanaf stage 2 is het voor voltijd en deeltijdstudenten mogelijk om stagevoorkeuren in te dienen. We proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeursscholen. Dit is een wens en geen garantie.

Mag ik op een school in mijn woonplaats?

Je wordt geplaatst op een school waar wij een samenwerkingsovereenkomst mee hebben. Dat kan eventueel in je woonplaats zijn maar dat is geen garantie en dat kan zeker niet alle leerjaren. Wij werken samen met de volgende besturen:

 • Floréo (Maassluis, Hellevoetsluis en Brielle)
 • De Groeiling (Gouda en omgeving).
 • Laurentius (regio Delft, Rijswijk)
 • RVKO (regio Rotterdam en omstreken)
 • SIKO (regio Schiedam, Vlaardingen)
 • SKOP (Pijnacker en omgeving)
 • WSKO (Westland)
Kan ik in de buurt stagelopen?

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met reistijd. We hanteren een reistijd van max 1 uur. Maar woon je in een omgeving waar we geen samenwerkingsscholen hebben? Dan kan het zijn dat de reistijd langer is.

Mag ik op mijn oude basisschool stagelopen?

Je mag gerust een keer op je oude basisschool stagelopen. Je kunt hiervoor een stagevoorkeur indienen. Dit kan niet het eerste semester. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat je een zo ruim mogelijke ervaring op doet en adviseren we je om daar gebruik van te maken door stage te lopen op scholen waar je niet bekend (mee) bent.

Mag ik op de school van mijn zusje/broertje/moeder/vader/tante/oom/neef/nicht stagelopen?

Het is niet de bedoeling dat je op een school stageloopt waar familieleden werken of broertjes/zusjes/neefjes/nichtjes zitten. We horen graag van jou of er scholen zijn waar je om die reden niet kunt stagelopen.

Ik wil graag een keer stagelopen op een school waar jullie niet mee samenwerken, kan dat?

Je kunt een gemotiveerd stageverzoek indienen bij de stagecoördinator. Zij neemt het in overweging, het is geen garantie dat het goedgekeurd wordt. Dit kan niet in het eerste semester, tenzij het je werkschool is.

Wat houdt Samen Opleiden in?

Om jou zo goed mogelijk te begeleiden in je leerproces en de inhoud van de opleiding goed afgestemd te houden op de wensen en behoeften van basisscholen heeft Thomas More Hogeschool een samenwerkingsconvenant met 7 basisschoolbesturen gesloten in de regio, genaamd Thomas More Opleidingsschool. Onze samenwerking als Thomas More Opleidingsschool is erop gericht om vanuit een gezamenlijke visie, één gedeeld curriculum en opleidingsconcept alle studenten op te leiden tot de beste leraren voor Rotterdam en de regio middels samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren. In dit samenwerkingsverband waarborgen we met elkaar de kwaliteit van de stageplek. We blijven voortdurend met het werkveld in gesprek over de inhoud van onze opleiding, zodat het onderwijs goed aangesloten blijft op actuele ontwikkelingen. Daarnaast geeft het convenant ook de garantie aan Thomas More Hogeschool dat alle studenten een stageplaats krijgen bij de aangesloten scholen van katholiek primair onderwijs (circa 160 scholen).

Ik heb interesse in het zij-instroomtraject, mag ik op mijn werkschool stagelopen?

Je mag op je werkschool stagelopen. Je loopt in ieder geval 1 semester stage op een andere school. Dit mag wel een school binnen het bestuur zijn.

Tegelijkertijd adviseren we je juist zoveel mogelijk stage te lopen op scholen buiten je werkschool om, om je zoveel mogelijk te oriënteren en ervaring op te doen.

Ik ben geen zij-instromer maar wil graag op mijn werkschool stagelopen, mag dat?

Je mag per leerjaar 1 semester op je werkschool stagelopen. Dit is over het algemeen je eerste stage en laatste stage. Tegelijkertijd adviseren we je juist zoveel mogelijk stage te lopen op scholen buiten je werkschool om, om je zoveel mogelijk te oriënteren en ervaring op te doen.

Op welke dag of dagen loop ik stage?
 • Voltijd jaar 1 het eerste semester 3 oriëntatiestages (weken) en het tweede semester op dinsdag en twee keer een hele week.
 • 3-jarig jaar 1 op maandag en dinsdag en twee keer een hele week.
 • 4-jarige Deeltijd jaar 1 op maandag of dinsdag of donderdag (in overleg met de stageschool) en 1 keer een hele week. In de week waarin alle voltijdstudenten stage lopen verwachten we flexibiliteit omdat je dat bezocht wordt door de pabo-opleider.
 • 2-jarige Deeltijd jaar 1 op maandag of dinsdag of donderdag (in overleg met de stageschool) en 1 keer een hele week. In de week waarin alle voltijdstudenten stage lopen verwachten we flexibiliteit omdat je dat bezocht wordt door de pabo-opleider.
In welke groep loop ik stage?
 • Vierjarig voltijd 1 eerste semester oriëntatiestages in verschillende bouwen, het tweede semester in de middenbouw (4, 5, 6).
 • Driejarig voltijd 1 semester 1 in middenbouw (4, 5, 6) en semester 2 òf in onderbouw (1/2) òf in bovenbouw (7, 8) (eigen keuze).
 • Vierjarig deeltijd jaar 1 beide semesters in groep in 4 t/m 8.
 • Tweejarige deeltijd jaar 1 semester 1 in middenbouw (4/5/6) en semester 2 in bovenbouw (7/8).
Ik wil graag stage lopen in het speciaal basisonderwijs, wanneer mag dat?
 • Bij vierjarig voltijd in semester 1 van leerjaar 1 tijdens oriëntatiestage en in semester 1 of 2 van leerjaar 3
 • Bij driejarig voltijd in semester 1 of 2 van leerjaar 2
 • Bij vierjarig deeltijd is nog niet bekend
 • Bij tweejarig deeltijd vanaf semester 2 (stage 2), tenzij het je werkschool is, dan al in semester 1
Kan ik stagelopen in het buitenland?

Ja dat kan. In het tweede jaar kun je een week naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld naar een ontwikkelingsland in Afrika of tijdens de vakverdieping learning outside the classroom in Engeland.

Daarnaast kun je in leerjaar 4 de minor internationalisering volgen waarbij je drie maanden in het buitenland verblijft en daar onderzoek doet en stageloopt.

Is mijn stage betaald?

De eerste jaren is je stage niet betaald. Vanaf leerjaar 3 kun je deelnemen aan het leren/werken traject waarbij je een stagevergoeding kunt krijgen. Hiertoe moet je echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen (onder andere voldoende studiepunten).

Voor je lio-stage (leraar in opleiding) aan het einde van je studie krijg je een vergoeding. Dit geldt alleen voor voltijd studenten (driejarig en vierjarig)

Hoe ziet een lesvoorbereiding eruit?
Student: Groep TMH: 1CPro begeleider:
Stageschool: Stagegroep: groep 6cMentor:
Activiteiten student:

Taal les 7, thema 4.

Aantal kinderen: 22 kinderen
Datum: 08-01-2019
Focus student (voor deze activiteit):

 1. Mimiek op mijn gezicht moet zichtbaar zijn. (boos kijken en lachen)
 2. Een professionele houding. (niet hangen tegen iets, geen handen in je zak)
Beginsituatie

De kinderen kunnen in een zin, de persoonsvorm en het onderwerp vinden.

Lesdoelen

Productdoel:

De kinderen kunnen zinsdelen onderscheiden door ze te verplaatsen.

Procesdoel:

Ik begin met twee voorbeeldzinnen.

 1. De jongen loopt langs school.
 2. Isa heeft gisteren soep gemorst.

Ik vraag aan de kinderen per zin wat de persoonsvorm en het onderwerp zijn. Daarna vraag ik aan ze of ze een wat – en wanneerdeel kunnen vinden. Hebben we dit gedaan, ga ik naar het doel. Ik bespreek met ze het doel. Dan maken we samen een voorbeeldzin. Ik ga verder naar het onderdeel eerst proberen. Ik doe deze opdracht met ze samen. Als we die gedaan hebben, ga ik naar de voorbeelden van opgave 2 en 3 en zet ze daarna zelfstandig aan het werk. Ik vraag aan de kinderen wie het begrijpt. Deze kinderen komen bij mij aan de instructietafel.

Didactische werkvormen

Instructievorm: Ik geef de kinderen uitleg over de stof en ze moeten daar de bijpassende opdrachten van maken.

Speel-/leeractiviteiten

X

Speel-/leermiddelen

Taalactief methode, software digibord.

Organisatie

Ik vraag de uitdelers om de schriften uit te delen. De rest van de kinderen gaan klaar zitten. Ik geef de groepjes die stil klaar zitten een pluimpje.

Ik begin met twee voorbeeldzinnen.

 1. De jongen loopt langs school.
 2. Isa heeft gisteren soep gemorst.

Ik vraag aan de kinderen per zin wat de persoonsvorm en het onderwerp zijn. Daarna vraag ik aan ze of ze een wat – en wanneerdeel kunnen vinden. Hebben we dit gedaan, ga ik naar het doel. Ik bespreek met ze het doel. Dan maken we samen een voorbeeldzin. Ik ga verder naar het onderdeel eerst proberen. Ik doe deze opdracht met ze samen. Als we die gedaan hebben, ga ik naar de voorbeelden van opgave 2 en 3 en zet ze daarna zelfstandig aan het werk ze krijgen 15 minuten de tijd. Ik vraag aan de kinderen wie het niet begrijpt. Deze kinderen komen bij mij aan de instructietafel. Kinderen die eerder klaar zijn gaan zelfstandig lezen. Als de timer is gegaan ga ik met de kinderen terug naar het doel, dit doe ik doormiddel van nog een paar zinnen.

 1. Ik ga morgen voor het eerst naar school.
 2. Gisteren gingen wij naar het strandfeest.
 3. Wij hebben ons doel behaald!

Ik zet tijdens de 15 minuten zelfstandig werken het stoplicht op rood. Groepjes die toch praten verliezen een pluimpje. Tijdens mijn uitleg verwacht ik ook van de kinderen dat ze stil zijn, zijn ze dit niet gaat er een kastanje af of krijgen ze een waarschuwing. Bij twee waarschuwingen schrijf ik je op en blijf je in de pauze binnen zitten.

Evaluatie

Procesdoel:

Als de timer is gegaan ga ik met de kinderen terug naar het doel, dit doe ik doormiddel van nog een paar zinnen.

 1. Ik ga morgen voor het eerst naar school.
 2. Gisteren gingen wij naar het strandfeest.
 3. Wij hebben ons doel behaald!

Productdoel:

De kinderen kunnen zinsdelen onderscheiden door ze te verplaatsen.

Nauwkeurige beschrijving van de les
5/7 min.Wat doet de leerkracht?

Inleiding

Ik vraag de uitdelers om de schriften uit te delen. De rest van de kinderen gaan klaar zitten. Ik geef de groepjes die stil klaar zitten een pluimpje.

Ik begin met twee voorbeeldzinnen.

 1. De jongen loopt langs school.
 2. Isa heeft gisteren soep gemorst.

Ik vraag aan de kinderen per zin wat de persoonsvorm en het onderwerp zijn. Daarna vraag ik aan ze of ze een wat – en wanneerdeel kunnen vinden.

Wat doen de kinderen?

De kinderen doen aandachtig met mij mee en geven antwoord de vragen.

25 min.Kern

Ik bespreek met ze het doel. Dan maken we samen een voorbeeldzin. Ik ga verder naar het onderdeel eerst proberen. Ik doe deze opdracht met ze samen. Als we die gedaan hebben, ga ik naar de voorbeelden van opgave 2 en 3 en zet ze daarna zelfstandig aan het werk ze krijgen 15 minuten de tijd. Ik vraag aan de kinderen wie het niet begrijpt.


De kinderen gaan zelfstandig aan het werk en doen mee met de opdrachten die we samen doen.
5 min.Afsluiting

Als de timer is gegaan ga ik met de kinderen terug naar het doel, dit doe ik doormiddel van nog een paar zinnen.

 1. Ik ga morgen voor het eerst naar school.
 2. Gisteren gingen wij naar het strandfeest.
 3. Wij hebben ons doel behaald!
De kinderen doen mee met de laatste zinnen en laten weten of ze het doel hebben behaald. 
Reflectie (door student):
INTERPERSOONLIJK

Hoe was het contact met de kinderen en hoe heb ik mezelf gepresenteerd?

Het contact met de kinderen was zeer goed. Ze hebben goed mee gedaan met de les. De kinderen wisten waar ze aan toe waren. Ik heb mij goed gepresenteerd. Ik heb de kinderen positief benaderd en goed gedrag beloont met een pluimpje. Voor de volgende keer denk ik wel dat ik nog wat duidelijker kan zijn naar de kinderen toe. Ook als ik een opdracht aanpas, dan moet het duidelijk voor de kinderen zijn.

PEDAGOGISCH

In hoeverre heb ik in het belang van de kinderen gehandeld?

Ik heb zeker in het belang van de kinderen gehandeld. De kinderen vonden deze les erg lastig. Dit kwam vooral doordat ze de persoonsvorm en het onderwerp door elkaar heen aan het halen waren. Ik heb toen voor de kinderen duidelijk gemaakt dat de persoonsvorm altijd een werkwoord is, wat je kan vinden door de getalsproef te gebruiken en het onderwerp een persoon of een voorwerp kan zijn. Ik heb de kinderen toen uitgelegd welke stappen ze het beste kunnen gebruiken. Dit had ik beter op het bord kunnen schrijven. Ik heb extra zinnen voor de kinderen gemaakt om te oefenen met de persoonsvorm en het onderwerp.

VAKINHOUDELIJK/ VAKDIDACTISCH

In hoeverre was de leerstof passend? In hoeverre heb ik de leerdoelen bereikt? In hoeverre heb ik gewenst gedrag opgeroepen? Hoe kijk ik terug op mijn didactische aanpak?

De leerstof was zeer passend, want dit stond in de methode. Zoals ik al eerder heb aangegeven, vonden ze het wel erg lastig. Hierdoor moest ik eerst bij de kinderen het verschil tussen de persoonsvorm en het onderwerp behandelen voordat ik verder kon. Voor een aantal kinderen was de stof niet moeilijk en zij hebben daarom zeker ook hun doelen bereikt. Bij andere kinderen is het nog niet helemaal duidelijk. Deze kinderen heb ik opgeschreven zodat ze later hier extra aandacht voor krijgen. Ik heb zeker gewenst gedrag opgeroepen. De kinderen gingen heel goed aan het werk en wisten waar ze aan toe waren. Ik vond mijn didactische aanpak erg goed. Misschien wel een van de beste tot nu toe. Ik had verwacht dat de kinderen de persoonsvorm en het onderwerp wel begrepen, maar dit was niet zo. Ik heb mijn les toen een klein beetje aangepast, zodat ik dat onderdeel eerst duidelijk heb gemaakt voor de kinderen.

ORGANISATORISCH

Hoe kijk ik terug op mijn voorbereiding en organisatie?

Ik vind dat ik door mijn uitgebreide lesvoorbereiding een goede voorbereiding had op de les. Mijn tempo was goed, ik ging er snel doorheen, maar wel dat de kinderen het nog begrepen! Ik vond dat mijn organisatie ook goed was. Er zat een goed tempo in, waardoor de kinderen genoeg tijd hadden om hun opdrachten te maken. Het visueel maken blijft een dingetje. Ik moet dat echt gaan verbeteren.

Positieve punten:

 • Een goed tempo in de les.
 • Duidelijke uitleg gegeven aan de kinderen.
 • Goed geëvalueerd met de kinderen, waardoor het voor mij duidelijk was, welke kinderen er extra uitleg nodig hebben.
Ontwikkelpunten:

 • Visueel maken voor de kinderen. (stappen, opdrachten, verwachtingen)
 • Soms moet ik mijn woordkeuze aanpassen.
Waar kun je je inschrijven en tot wanneer?

Je schrijft je in voor onze opleidingen via www.studielink.nl.

Het termijn om je via Studielink aan te melden is vanwege de coronacrisis verlengd van 1 mei naar 1 juni. Zij-instromers kunnen zich echter inschrijven tot en met 1 mei.

Wat zijn de toelatingseisen voor de Lerarenopleiding basisonderwijs?
OpleidingVooropleiding
Verkorte deeltijd
(Zij-instroom en regulier)
Afgeronde hbo- of wo-bachelor.

Alleen voor de reguliere deeltijd (dus niet voor de zij-instroom) is een toelatingsassessment mogelijk als men aantoonbaar 210 ec van een niet afgeronde wo- of hbo-bachelor heeft behaald.

Vierjarige deeltijd avondMbo 4* en alle drie de toelatingstoetsen/

Havo en toelatingstoetsen waar geen examen in is gedaan.

Vierjarige deeltijd dagMbo 4* en alle drie de toelatingstoetsen/

Havo en toelatingstoetsen waar geen examen in is gedaan.

Vierjarige voltijdMbo 4* en alle drie de toelatingstoetsen/

Havo en toelatingstoetsen waar geen examen in is gedaan.

Driejarige voltijdVwo

Propedeuse (vooropleiding Havo? Dan moeten nog toelatingstoetsen worden behaald waarin de student geen examen heeft gedaan).

Voldoe je niet aan bovenstaande? Dan is een 21+ toets (colloquium doctum) mogelijk voor de  varianten: voltijd en vierjarige deeltijd.
Na aanmelding bij Studielink geef je bij vooropleiding aan: colloquium doctum (21+ toets). Hierna ontvang je alle informatie over dit traject. Kosten 21+ traject: €150,-.

Wij hebben geen maximum /nummeris fixus voor het toelaten van studenten. Voldoe je aan de toelatingseisen en – voorwaarden? Dan ben je toelaatbaar.

Toelating mbo niveau 4 met vertraging door coronacrisis
Ben je nu een mbo-student en komt het behalen van je diploma in gevaar door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis? Wij laten je dan toch alvast toe tot het onderwijs. Na het behalen van je mbo-diploma vindt dan de formele inschrijving plaats. Voorlopig is de richtlijn: als je het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 hebt behaald, zal je alsnog van de hbo-opleiding af moeten.
   

Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis:
–          nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september.
–          nog in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen.

Wat is het wettelijke collegegeld van 2020-2021?

Je betaalt collegegeld op 25 september a.s. in een keer of in maandelijkse termijnen. Heb je je digitale machtiging afgegeven en schrijf je je voor 1 september toch uit? Dan betaal je geen collegegeld.

Als je voorwaardelijk wordt toegelaten en je haalt de toelatingstoetsen niet, waardoor je moet stoppen met de opleiding betaal je het collegegeld over de maanden dat je ingeschreven staat (dus per onderwijsmaand betaal je €178,58).

Worden er nog proefstudeerdagen georganiseerd dit jaar incl. de studiekeuzecheck?

Zoals het er nu uitziet, zijn er geen proefstudeerdagen voltijd en deeltijd meer tot aan de zomer. Houd onze website in de gaten voor onze online mogelijkheden.

Studiekeuzecheck (voltijd)
De studiekeuzecheck bestaat uit een 10 minutengesprek met een docent op basis van jouw vooraf ingevulde LOB-cv (www.lob-cv.nl). In dit gesprek onderzoeken jullie samen of deze opleiding en het bijbehorende beroep geschikt is voor jou. Wanneer je graag een studiekeuzecheck gesprek wenst kun je een mail sturen naar e.rijssen@thomasmorehs.nl. Het gesprek vindt – vanwege alle corona maatregelen -digitaal plaats. Het is niet een verplicht onderdeel van onze toelatingseis.

Verkorte Deeltijd:
De rekentoets WISCAT-pabo en het SKC-gesprek zijn onderdeel van de intakeprocedure van onze verkorte deeltijdopleiding. Wanneer je je aanmeldt voor onze verkorte deeltijdopleiding via Studielink ontvang je een informatiemail. In deze mail worden de verschillende onderdelen  intakeprocedure toegelicht.

Zijn de reken- en taaltoets een toelatingstoets voor de voltijd opleiding? En hoe lang zijn ze geldig?

De reken- en taaltoets zijn geen toelatingstoetsen, deze worden gemaakt in het eerste jaar van je studie, hiervoor krijg je 3 kansen. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een extra kans voor de rekentoets (Wiscat). Ook kan je deelnemen aan onze Zomercursus Rekenen, deze vindt in de week van 17 augustus plaats. Kijk voor meer informatie op onze website. (link via Rico)

Heb je je de Wiscat en/of de taaltoets al behaald? Stuurdan voor start van je studie een kopie opnaar onze Examencommissie: examencommissie@thomasmorehs.nl.

Ik heb een functiebeperking, wat zijn de regelingen voor mij?

Als je een functiebeperking hebt, dan moet je contact opnemen met onze contactpersoon ‘Studeren met een functiebeperking’, mw. Marjan Groenewegen (m.groenewegen@thomasmorehs.nl).

Als je toegelaten bent tot onze opleiding zal Marjan je uitnodigingen voor een gesprek. Naar dit gesprek neem je bewijsmaterialen (verklaringen e.d.) mee. Op basis van het gevoerde gesprek en de bewijsmaterialen brengt mw. Marjan Groenewegen een advies uit naar de Examencommissie. Vervolgens ontvang je vanuit onze Examencommissie bericht over eventuele extra toegekende toetstijd.

Wanneer is de introductieweek?

Voltijd: De introductieweek (kamp) vindt de eerste week van september plaats.

Vierjarige en verkorte deeltijd: De introductiedag/ -avond vindt in de eerste week van september plaats.

Let op: deze planning is afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis en de geldende maatregelen.

Welke studiematerialen heb ik nodig?

Wij raden een laptop aan waar je het Officepakket op kan ‘draaien’. Een Chromebook raden wij af. De boekenlijst ontvang je medio juli, na inschrijving. Wij bemiddelen niet in overname van boeken van ouderejaars studenten. Let goed op de editie van het boek wanneer je boeken van anderen overneemt.

Ik kom met meerdere bekenden studeren, kunnen jullie ons in dezelfde klas indelen?

Studenten die bij elkaar in de klas willen, kunnen hun voorkeur opgeven. Dit wil niet zeggen dat je met zekerheid bij elkaar komt.
Je geeft je voorkeur op door een mail te sturen naar studentzaken@thomasmorehs.nl.
Let op, wij moeten van alle studenten een mail ontvangen dat zij bij elkaar willen zitten.

Wat gebeurt er na inschrijving?

Voltijd: Na inschrijving via Studielink ontvang je van ons per mail alle informatie om je inschrijving definitief te maken. In de informatiefolder welke wij toesturen vind je alle informatie terug. Houd daarom je mailbox in de gaten en lees de ontvangen mails goed door.

Missen wij informatie van je? Dan neemt Studentzaken contact met je op.

Moet ik een kopie van mijn diploma inleveren?
Als je geen bericht vanuit Studentzaken ontvangt om langs te komen met je diploma, dan hebben wij je gegevens via DUO ontvangen. Hebben wij je vooropleidingsgegevens niet geverifieerd gekregen via DUO, dan ontvang je een uitnodiging om bij Studentzaken langs te komen met je originele diploma en cijferlijst, alsmede een geldig ID.

Vierjarige deeltijd

Na inschrijving via Studielink ontvang je van ons per mail alle informatie om je inschrijving definitief te maken. In de informatiefolder welke wij toesturen vind je alle informatie terug. Houd daarom je mailbox in de gaten en lees de ontvangen mails goed door.

Missen wij informatie van je? Dan neemt Studentzaken contact met je op.

Verkorte deeltijd:
Na inschrijving via Studielink ontvang je een mail met informatie over de intakeprocedure. Je ontvangt medio juni een uitnodiging voor het intakegesprek als onderdeel van de intakeprocedure. Dit gesprek zal gezien de huidige coronacrisis digitaal of waar mogelijk persoonlijk plaatsvinden.

Missen wij informatie van je? Dan ontvang je een mail. Houd daarom goed je mailbox in de gaten en lees alle mail goed door.

Kom je als Zij-instromer of als Echt Onderwijzer studeren aan onze verkorte deeltijdopleiding? Laat dit dan weten aan Studentzaken via Studentzaken@thomasmorehs.nl.

Welke toelatingstoetsen moet ik maken om tot de pabo toegelaten te worden?

Heb je geen vwo-diploma of hbo-diploma? Dan moet je aan toelatingseisen voldoen. Havo-leerlingen en mbo-studenten moeten laten zien dat ze de opleiding aan kunnen. Je moet genoeg kennis hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Het gaat erom dat je de stof van deze vakken zo goed kent dat je het aan basisschoolkinderen kunt uitleggen. Je moet voor alle drie de vakgebieden aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Anders mag je niet naar de pabo. In de praktijk betekent dit dat mbo-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havo-leerlingen meestal één of twee.

Heeft het coronavirus gevolgen voor de pabo toelatingseisen?

Ja. Je zult nog steeds aan de toelatingseisen moeten voldoen. Check hier jouw situatie. Maar door de sluiting van het hoger onderwijs is er voor komend studiejaar wel het een en ander veranderd. Zo zijn de toelatingstoetsen van eind maart en begin april niet doorgegaan. Daardoor hebben studenten die in september willen starten minder gelegenheid gehad om de toetsen te maken.

De toelatingstoetsen in juni, juli of augustus gaan vooralsnog gewoon door. Het is van belang dat je je blijft voorbereiden op deze toetsrondes. Kijk voor meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De landelijke Vereniging Hogescholen heeft het volgende besloten:

– Indien de toelatingstoetsen van juni géén doorgang vinden, of in te beperkte mate, dan kan je onder voorbehoud instromen op de pabo. Je hebt de verplichting om per 1 januari 2021 alsnog aan te tonen dat je aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Je kan dan gebruik maken van de verschillende toetsvensters die hiervoor tot eind 2020 open zullen staan. Ook hierbij geldt dat je voor elk van de toetsen één herkansingsmogelijkheid hebt. Op het moment dat je per 1 januari 2021 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet, dien je de opleiding helaas alsnog te verlaten.

– De geldigheidsduur van de certificaten van al behaalde toelatingstoetsen wordt aangepast naar vijf jaar.

Let op, als het toetsvenster van juni wel doorgaat dan moet je dus gewoon op tijd (dus voor de start van het komende studiejaar) je toelatingscertificaten behalen.

Houdt dus de informatie over de toetsen goed in de gaten via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en via www.cito.nl.

Na aanmelding via Studielink.nl ontvangen studenten de informatiefolder met informatie over de toetsvensters, voorbereiden op de toetsen etc. én de aanmeldlink voor de Cito toelatingstoetsen. Met deze link melden zij zich aan voor een toetsmoment in een van de toetsvensters.

Waar vind ik de link om mij aan te melden voor de toelatingstoetsen?

Je vindt de link hier. Deze staat ook in in de informatiefolder die je van ons hebt ontvangen.

Ik heb op mijn cijferlijst van mijn Havodiploma een onvoldoende voor geschiedenis, biologie of aardrijkskunde. Moet ik dan toch nog een toelatingstoets in dat vak maken?

Nee, als je op je cijferlijst behorende bij je Havodiploma een onvoldoende staat voor een van de vakgebieden van de toelatingstoetsen, dan hoef je hier geen toelatingstoets meer voor te maken.

Ik heb op 24 april 2018 mijn toelatingstoets gehaald. Is deze nog geldig?

Ja, volgens recent besluit zijn de (behaalde) toelatingstoetsen 5 jaar geldig. De toelatingstoets moet geldig zijn als je inschrijving bij TMH afgerond is.

Hoe kan ik de leerstof het beste leren?

Er is een landelijk ondersteuningsaanbod van leermaterialen voor havisten en mbo’ers op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Bezoek deze site regelmatig.

De drie Rotterdamse pabo’s hebben daarnaast een eigen regionaal ondersteuningsaanbod (samenwerking Hogeschool Rotterdam, Inholland en Thomas More Hogeschool). Wie weet is dat iets voor jou! In drie of vier dagdelen neemt een vakdocent de te leren stof door. Normaal in een klas met zo’n 30 deelnemers. Sinds corona pakken de docenten het digitaal aan. Heb je interesse voor deelname aan een cursus in cursusronde 3 (die je voorbereid op de toetsronde in de week van 6-10 juli) meld je dan aan via deze link

Dit aanbod is fijn, maar je zult er ook zelf de nodige energie in moeten stoppen. Koop een boek (zie de website met aanbevolen studiemateriaal) en ga het boek studerend doornemen. Dus niet lezen zoals je misschien een nieuwsbericht op nu.nl leest, maar controle krijgen over de tekst. Begrijp ik wat ik lees? Kan ik het iemand anders uitleggen? Probeer dat eens. Vraag je vader, moeder, vriend, kind om aandacht. Je wilt tenslotte leerkracht worden…..uitleggen is leuk! En let op de lichaamstaal van je leerling: knikt het hoofd, glimmen de ogen, komen er vragen of enthousiaste “o, zit het zo!”, dan weet jij dat je goed in de stof zit. Dus leg maar eens aan je moeder uit waarom wij zomers en winters hebben. En waarom de winters in Duitsland kouder zijn dan in NL (en de zomers warmer). Gebruik in je uitleg ook de begrippen uit de begrippenlijsten. Dus heb het niet over het zwart geld deel in de economie maar over de informele sector.

De website biedt je een studieplan: https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2017/07/Studieplan-aardrijkskunde-25042016.pdf

Zijn de toetsen erg moeilijk?

Ja, als je voorbereiding gemakzuchtig of verkeerd is. Helpt jou het idee dat wat je nu leert over geschiedenis je over een paar jaar moet (en wilt) uitleggen aan de leerlingen van groep 6? Jij wordt de toegang naar kennis, nieuwsgierigheid, ontdekken en uitzoeken, verwondering etc. Probeer dat toekomstige leerplezier voor ogen te hebben als je je vastbijt in stof die nu nog ver van je af staat.

Maar….ga het studieboek niet uit je hoofd leren. De toets is op havo 3/4 niveau. De toetsmakers vragen je om je kennis toe te passen, niet om je kennis te herkauwen.

Bijvoorbeeld:

De sedimenten die in Nederland aan de oppervlakte liggen zijn niet allemaal even oud. In welk van de volgende gebieden is de grondsoort die op de meeste plaatsen aan de oppervlakte ligt het jongst?

A in de Biesbosch

B in de Haarlemmermeer

C op de Veluwe

Dit vraagt van jou: kennis van een begrip (sedimenten, zie begrippenlijst), kennis van basistopografie (waar ligt de Haarlemmermeer? Zie in je studieboek de 300 topografische namen  die handig zijn om paraat te hebben (in je hoofd)) en dan…….logisch nadenken…….Veluwe, gevormd in de ijstijd, oud dus, Haarlemmermeer = polder, niet zo oud, Biesbosch, stroomt rivier door heen, staat in open verbinding met de zee, dagelijks eb en vloed, dus afzetting van sediment…..antwoord A.

Wat helpt nog meer bij het leren?

Volg het nieuws. De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek komen vaak langs in het nieuws (ook Jeugdjournaal en Klokhuis bijvoorbeeld). Zet een aardrijkskunde/ geschiedenis/ natuur & techniek bril op bij het kijken naar of lezen over het nieuws. Gaat het over orkanen in de Verenigde Staten (orkaanseizoen gaat beginnen, het water in de Golf van Mexico is warmer dan ooit), zoek dan in de atlas waar het zich afspeelt (of op Google Maps), probeer te begrijpen hoe orkanen ontstaan en wat de gevolgen zijn. Als het gaat over vluchtelingenstromen op de wereld, zoek uit waar mensen vandaan komen, waarom daar en waar willen ze naar toe? Nu de economie overal ter wereld onder grote druk staat; welke economische sectoren mogen op grote belangstelling rekenen van politici en waarom? Het is april en waterbedrijf Vitens roept burgers nu al op zuinig met drinkwater om te gaan. Wat is er aan de hand? Waar komt in NL eigenlijk het drinkwater vandaan? En wat gebeurt er met de bodem in west NL als we er veel water aan onttrekken? Hoe noem je dat in de aardrijkskunde?

Wordt alvast een beetje een leerkracht die weet wat er speelt in de wereld. Zodat je vanaf studiejaar 1 met je leerlingen kunt praten over wat er speelt in de wereld. Jij wordt hun rots in de branding!

Moet ik perse de nieuwste druk kopen van een studieboek?

Nee. Voordeel van een nieuw boek is dat je er een code bijkrijgt waarmee je op de website van de uitgever extra lesstof/ toetsmateriaal kunt inzien. En schaf ook nog geen studieboeken aan die op de pabo boekenlijsten staan. Dat komt later wel.

Zijn er tips voor tijdens de toets?

De ervaring leert dat 90 minuten voor 60 meerkeuzevragen goed te doen is. Neem je tijd dus. Slaat bij een moeilijke vraag je hoofd op hol……sla de vraag over en werk rustig door. Je kunt na vraag 60 gewoon terug naar de vraag die je even niet wist. De meerkeuzevragen hebben 3 of 4 antwoorden. Een antwoord is onzin, 1 antwoord valt buiten het thema en 2 antwoorden vallen binnen het thema. Veel vragen bieden je een foto of kaartje. Kijk daar even rustig naar. Wat zie je? Wat valt je op? Soms krijg je een grafiek of tabel. Kijk er even naar en bepaal je strategie: vat krijgen op grafiek of tabel of meteen naar de vraag en daarna gericht zoeken in de informatie?

De beste tip is natuurlijk oefenen met de proeftoetsen op de website. Dan krijg je een goed beeld van het niveau van de vragen, de manier van vragenstellen, de rol van afbeeldingen bij de vragen en hoe je grip kan krijgen op de 2 mogelijke antwoorden waar alles om draait.

Staat je vraag hier niet tussen? En heb je nog een vraag? Neem dan contact op met Arjan Visser,

a.visser@thomasmorehs.nl   

Meer informatie over het inschrijven?

Inschrijven